ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
2019-05-09
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» έως 20/05/2019
Περισσότερα

2019-04-15
1η πρόσκληση για Ιδιωτικά έργα του CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2008, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Προσφέρει...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ» αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σας σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων (επιχορηγήσεις...