ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
2019-02-27
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Περισσότερα

2019-02-27
Πέμπτη (5) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με αύξηση του Προυπολογισμού του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2008, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Προσφέρει...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ» αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σας σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων (επιχορηγήσεις...