ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
2018-11-28
Απόφαση παράτασης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πιστοποίησης–επαλήθευσης για τους Δικαιούχους της 1ης ομαδικής Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Περισσότερα

2018-11-27
Δυνατότητα τρίτης αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»
Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2008, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Προσφέρει...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ» αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σας σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων (επιχορηγήσεις...